اسامی قبول شدگان دوره مربیگری درجه دو برف و یخ سال ۹۸ از استان مازندران

اسامی قبول شدگان دوره مربیگری درجه دو برف و یخ سال ۹۸ از استان مازندران

اسامی قبول شدگان دوره مربیگری درجه دو برف و یخ شهریور ماه سبلان از استان مازندران

خانم هانیه داوودی شاه آبادی از مازندران موفق گشتند این دوره را با موفقیت سپری نمایند.

ضمن عرض تبریک و آرزوی موفقیت بیش از پیش برای ایشان

۹۸٫۱۰٫۰۹