اسامی قبول شدگان دوره مربیگری سنگنوردی درجه ۳ سال ۹۸ از استان مازندران

اسامی قبول شدگان دوره مربیگری سنگنوردی درجه ۳ سال ۹۸  از استان مازندران

خانم زهرا محمودی و آقایان جمال سلیمانی، حمیدرضا رمضانپور، عطا عبدی و وحید متانی موفق گشتند این دوره را با موفقیت سپری نمایند.

ضمن تبریک و آرزوی موفقیت بیش از پیش برای این عزیزان