معرفی ابزار یوفو کم (UFO cam)

معرفی ابزار یوفو کم (UFO cam)

مقاله : معرفی ابزار یوفو کم (UFO cam)
زبان : فارسی (ترجمه)
منبع :  www.czechclimbing.com   &  www.obrworks.cz

ترجمه : وحید متانی – مربی درجه ۳ و راهنمای سنگنوردی طبیعت

 

فایل های ضمیمه

حجم : KB 483

دانلود