نخستین همایش صعودهای سیاه کمان تنکابن

نخستین همایش صعودهای سیاه کمان تنکابن

نخستین همایش صعودهای سیاه کمان تنکابن

نخستین همایش صعودهای سیاه کمان تنکابن با محوریت گزارش خوانی صعود به قلل K2  توسط حسین بهمنیار ، ماناسلو توسط امین دهقان ، خانتانگری توسط هانیه داودی ، علم کوه از مسیر گرده آلمانها توسط سجاد سالاروند (با دوپای مصنوعی) که با حمایت فروشگاه تجهیزات کوهنوردی سیاه کمان اجرا گردید در روز پنجشنبه مورخ ۱۰ بهمن ۱۳۹۸ با حضور مسئولین ، پیشکسوتان ، ورزشکاران ، مربیان ، داوران ، باشگاه‌ها و هیات ها به میزبانی فروشگاه سیاه کمان و با همکاری هیات شهرستان تنکابن در مازندران برگزار گردید.

در انتهای این همایش نیز از صعودکنندگان قلل مرتفع ، پیشکسوتان و فعالان عرصه کوهنوردی و صعودهای ورزشی نیز تقدیر بعمل آمد.