پنجمین اردوی آموزشی پرورشی و توان افزایی کوهنوردی

پنجمین اردوی آموزشی پرورشی و توان افزایی کوهنوردی

پنجمین برنامه از اولین دوره اردوهای آموزشی، پرورشی و توان افزایی کوهنوردی، رده سنی جوانان و امید

قله شاه علمدار، کَل کَت، تورِک

کلاردشت، روستای مجل ، ۱۸ و ۱۹ آذر ۱۴۰۰

روز اول:

کمپ در گذشت چال، صعود شبانه قله  شاه علمدار از ساعت ۲۱ الی ۲۲:۳۰ و بازگشت به کمپ

روز دوم: 

صعود قله شام علمدار و پیمایش خط الراس غربی و صعود به قله کل کت و قله تورک

 

مربیان اردو: هانیه داودی ، علی گلیج

سرپرست: محسن سام دلیری