فراموشی رمز عبور

معرفی اعضای کارگروه‌ها


کارگروه آموزش :

سامان خلیلی : مسئول کارگروه – مربی درجه ۳ کوهپیمایی
مهدی گلی طبری : عضو
محمد صادقی : عضو


کارگروه صعودهای ورزشی

پرویز حبیبی : مسئول کارگروه – مربی درجه ۳ ، طراح مسیر و داور درجه ۳ صعودهای ورزشی
آرزو زربه‌ای : مسئول کمیته داوران – داور درجه ۲ و مربی درجه ۳ صعودهای ورزشی
علی گلیج : عضو – مربی و داور درجه ۳ صعودهای ورزشی – مربی درجه ۳ کوهپیمایی و یخ و برف – داور درجه ۳ یخنوردی و درای تولینگ
علی مرتضوی : عضو – مربی درجه ۳  و طراح مسیر صعودهای ورزشی
امین خورشیدسوار : مربی درجه ۳ صعودهای ورزشی
سعید قربانزاده : عضو
میثم یعقوبی : عضو
مرتضی خزائی : عضو


کارگروه کوهپیمایی : (کوهپیمایی – دوی کوهستان – راهنمای کوهستان)

محسن سام دلیری : مسئول کارگروه کوهپیمایی – مربی درجه ۳ کوهپیمایی
مجید نوذری : مسئول بخش دوی کوهستان (اسکای رانینگ) – مربی درجه ۳ کوهپیمایی و سنگنوردی
جمال سلیمانی: عضو – مربی درجه ۳ یخ و برف
قاسم ملکشاه : عضو


کارگروه فنی : (سنگنوردی – دره نوردی – غار نوردی – یخ و برف)

البرز مولانا : مسئول کارگروه فنی- مسئول بخش دره نوردی – مربی درجه ۳ کوهپیمایی و سنگنوردی
هانیه داودی شاه‌آبادی : مسئول بخش یخ و برف – مربی درجه ۳ یخ و برف و کوهپیمایی – داور درجه ۳ یخنوردی
جابر سبکروح: مسئول بخش غارنوردی
حسین ناطقی : عضو بخش غارنوردی – مربی درجه ۳ سنگنوردی
حسن خزائی : عضو بخش غارنوردی
سعید علی‌تبار : عضو بخش یخ و برف – مربی درجه ۳ یخ و برف
دانیال رمضانی: عضو بخش یخ و برف – مربی درجه ۳ یخ و برف


کارگروه : جستجو و نجات کوهستان

داود لشکری : مسئول کارگروه – مربی درجه ۳ کوهپیمایی و سنگنوردی
وحید ملکی : مسئول ستاد اطلاع رسانی و پیشگیری از حوادث کوهستان (دماوند)


کارگروه همگانی :

پناه شیرمحمدی – مسئول کارگروه – مربی درجه ۳ کوهپیمایی