اسامی قبول شدگان دوره مربیگری سنگنوردی درجه ۳ سال ۹۸  از استان مازندرانآموزش

اسامی قبول شدگان دوره مربیگری سنگنوردی درجه ۳ سال ۹۸ از استان مازندران

خانم زهرا محمودی و آقایان جمال سلیمانی، حمیدرضا رمضانپور، عطا عبدی و وحید متانی موفق گشتند این دوره را با…

اسامی قبول شدگان دوره مربیگری درجه ۳ برف و یخ سال ۹۸ از استان مازندرانآموزش

اسامی قبول شدگان دوره مربیگری درجه ۳ برف و یخ سال ۹۸ از استان مازندران

  خانم زهرا آیاتی و آقایان زمان شکری و یاسر مهرجو موفق گشتند این دوره را که مرداد ماه سال…