مراسم تودیع و معارفه سرپرست هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی شهرستان ساریاخبار

مراسم تودیع و معارفه سرپرست هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی شهرستان ساری

? مراسم تودیع و معارفه سرپرست هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی شهرستان ساری توسط اداره ورزش و جوانان شهرستان با…