هشتمین جشنواره صعودهای برتر فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشیاخبار

هشتمین جشنواره صعودهای برتر فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی

انتخاب تیم پیمایش کننده زمستانه خط الراس خرونرو به عنوان صعود قابل تحسین از دیدگاه هیئت داوران در هشتمین جشنواره…