پنجمین اردوی آموزشی پرورشی و توان افزایی کوهنوردیآموزش

پنجمین اردوی آموزشی پرورشی و توان افزایی کوهنوردی

پنجمین برنامه از اولین دوره اردوهای آموزشی، پرورشی و توان افزایی کوهنوردی، رده سنی جوانان و امید قله شاه علمدار،…