حضور پیشکسوتان کوهنورد استان مازندران در چهارمین همایش پیشکسوتان کشور

حضور پیشکسوتان کوهنورد استان مازندران در چهارمین همایش پیشکسوتان کشور

  چهارمین همایش پیشکسوتان کشور از تاریخ ۱۸ الی ۲۰ مهرماه ۱۳۹۷ به میزبانی استان آذربایجان شرقی در باغ شهر…