فراخوان اولین دوره اردوهای توان افزایی ویژه رده سنی جوانان و امید (۱۸ تا ۲۵ سال آقایان و خانمها )اخبار

فراخوان اولین دوره اردوهای توان افزایی ویژه رده سنی جوانان و امید (۱۸ تا ۲۵ سال آقایان و خانمها )

💢 هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان مازندران در نظر دارد اولین دوره اردوهای توان افزایی ویژه رده سنی جوانان…