پانزدهمین صعود سراسری قلم کشور توسط نمایندگان استان مازندراناخبار

پانزدهمین صعود سراسری قلم کشور توسط نمایندگان استان مازندران

💢 پانزدهمین صعود سراسری قلم کشور توسط نمایندگان استان مازندران با صعود موفق به قله امامزاده قاسم در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲…