مجمع هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی شهرستان ساری

مجمع هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی شهرستان ساری

مجمع هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی شهرستان ساری با حضور مهدی رکابی دبیر هیات استان ، مجتبی محبوبی عضو هیات رئیسه استان ، پریچهره معاونت اداره ورزش و جوانان ساری، بهروز صدیقی سرپرست هیات ساری ، مسئولین کارگروه‌ها ، نمایندگان باشگاه‌هادر مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ در محل سالن اجتماعات اداره ورزش و جوانان شهرستان ساری برگزار گردید.