نمودار آماری دوره های آموزشی برگزار شده استان مازندران در سال نود و هفت

نمودار آماری دوره های آموزشی برگزار شده استان مازندران در سال نود و هفت

ضمن قدردانی از کلیه مسئولین و مربیان که عاشقانه در زمینه آموزش فعالیت می کنند.
متاسفانه سایر هیات ها و باشگاه که تعدادشان هم کم نیست هیچ فعالیت آموزشی در سال نود و هفت نداشته اند.

با آرزوی موفقیت برای تمامی کوهنوردان در سال آینده

کارگروه آموزش هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان مازندران