تغذیه در سنگنوردی

تغذیه در سنگنوردی

مقاله : تغذیه در سنگنوردی
زبان : فارسی (ترجمه)
منبع :   rockandice magazine – By Marisa Michael | March 7th, 20

ترجمه : البرزمولانا – کارشناس ارشد فیزیولوژی و تغذیه ورزشی، مدرس سنگ نوردی

فهرست مطالب :
✳️بخش ۱: وعده های غذایی مختصر و آسان برای پیروز گشتن بر مسیر
✳️بخش ۲: تجدید نیرو برای صعود طولانی تر و سخت تر
✳️بخش ۳: تغذیه ریکاوری برای به حداکثر رساندن دستاوردهای تمرینی

فایل های ضمیمه

حجم : KB 421

دانلود