حضور پیشکسوتان کوهنورد استان مازندران در پنجمین گردهمایی پیشکسوتان کشور

حضور پیشکسوتان کوهنورد استان مازندران در پنجمین گردهمایی پیشکسوتان کشور

 

پنجمین گردهمایی راهبردی پیشکسوتان کشور از تاریخ ۳۰ الی ۳۱ خردادماه ۱۳۹۸ به میزبانی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی در تهران، برگزار گردید.

از پیشکسوتان استان مازندران آقایان شادا.. قبادی ، معین شجاعی و علی رضا قاسمپور در این گردهمایی حضور داشتند.