گزارش کارگروه جستجو و نجات از عملکرد ستاد اطلاع رسانی و پیشگیری از حوادث کوهستان قله دماوند ، ۱۹ الی ۲۱ تیر ۹۸ (هفته سوم)

گزارش کارگروه جستجو و نجات از عملکرد ستاد اطلاع رسانی و پیشگیری از حوادث کوهستان قله دماوند ، ۱۹ الی ۲۱ تیر ۹۸ (هفته سوم)

متن گزارش :

چهارشنبه ۹۸/۴/۱۹
انتقال لوازم امدادی و مرتب سازی اقلام در اتاق امداد جهت خدمت رسانی به کوهنوردان
بررسی چندین مورد مشکلات جسمی متعدد کوهنوردان
تذکرات به کوهنوردان جهت تجربه صعود مطمئن
سرم تراپی و اکسیژن تراپی و تزریق داروهای مورد نیاز چندین کوهنورد
مشاوره در خصوص عوارض مصرف خودسرانه دارو و مواد رفع آن به کوهنوردانی که مصرف خودسرانه دارو داشتند

پنجشنبه ۹۸/۴/۲۰
صعود تا قله دماوند جهت کاور امدادی کوهنوردان و حضور در قله تا خروج آخرین نفر
امداد رسانی به چندین تن درمسیر رفت و برگشت
وجود مه سنگین باعث شد نیروهای ستاد رهنمایی های خود را درجهت منحرف نشدن کوهنوردان در مسیر برگشت را در محل انجام دهند
درمان چندین مورد مشکل ارتفاع که تا صبح جمعه به طول انجامید
یک کوهنورد که چندین بار در ساعات مختلف به دلیل حال بد خود به ستاد مراجعه کرد بعد از بررسی ستاد از درمان و اقدامات دارویی خودداری کرد در ساعتی از نمیشه شب که اعضای ستاد مشغول سرکشی بودند متوجه حال بسیار بد این کوهنورد که روی پله ها دراز کشیده بودند شدند که بد از انتقال وی به اتاق امداد شروع به درمان وی شدند که از جمله آن اکسیژن تراپی و سروم تراپی و تزریق داروهای مورد نیاز بود

جمعه ۹۸/۴/۲۱
ادامه درمان کوهنوردانی که از روز قبل مورد بررسی قرار گرفته بودند سرکشی به اتاق ها، چادر ها ، و سالن عمومی در ساعات مختلف شبانه روز جهت بررسی حال عمومی کوهنوردان

اعضای ستاد:
وحید ملکی ( مسئول ستاد پیشگیری از حوادث کوهستان استان مازندران قله دماوند)
امیر رحمان زاده
امین حاجتی

گزارش امیر رحمان زاده