ریبولت و ترمیم مسیرهای سایت سنگنوردی ورسک

ریبولت و ترمیم مسیرهای سایت سنگنوردی ورسک

ریبولت و ترمیم مسیرهای سایت سنگنوردی ورسک با تعویض بیش از ۱۰۰ رول p با بولتهای شرکت Hilti از نوع Hsa (سایز ۱۰) و تعویض و ترمیم کارگاه‌های قدیمی با بولت‌های شرکت Hilti از نوع hst3 (سایزهای ۱۲ و ۱۰) .
ضمن تقدیر از تلاشهای ارزنده پیشکسوتان و مربیانی که از سالهای گذشته در بازگشایی مسیرهای منطقه ورسک فعالیت داشتند، از سنگنوردان ، مربیان و اعضای کارگروه سنگنوردی استان که با همدلی و همتی ستودنی در این مهم فعالیت داشتند نیز تقدیر و تشکر ویژه داریم.
گزارش کامل متعاقبا ارائه می‌گردد‌.