کارگاه دانش افزایی و توان افزایی بولتینگ ، ریبولتینگ و ترسیم کروکی مسیر

کارگاه دانش افزایی و توان افزایی بولتینگ ، ریبولتینگ و ترسیم کروکی مسیر

کارگاه دانش افزایی و توان افزایی بولتینگ ، ریبولتینگ و ترسیم کروکی مسیر به همت کارگروه سنگنوردی  هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان مازندران و با حضور حمید شفقی مدرس درجه ۱ فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی مورخ ۷ الی ۸ شهریور ۱۳۹۸ درمنطقه سنگنوردی بند بریده (وانا) برگزار گردید.
در این کارگاه آموزشی ۴ گشایش مسیر و ۳ ترمیم مسیر نیز صورت گرفت.