کارگروه جستجو و نجات مازندران برای چهارمین سال متوالی جزو کارگروه‌های برتر کشور قرار گرفت.

کارگروه جستجو و نجات مازندران برای چهارمین سال متوالی جزو کارگروه‌های برتر کشور قرار گرفت.

هفتمین گردهمایی مسئولین کارگروه جستجو و نجات هیات های کوهنوردی استان های سراسر کشور برگزار گردید:

به گزارش بخش جستجو و نجات فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ، هفتمین گردهمایی مسئولین کارگروه جستجو و نجات هیات های کوهنوردی استان های سراسر کشور در تاریخ پنجشنبه ۲۸ تیرماه ۹۷ با حضور نمایندگان ۱۴ استان کشور در سالن اجتماعات مدیریت بحران شمیرانات تشکیل شد و در زمینه ارتقای سیستم جستجو، امداد و نجات و همکاری مشترک ارگانهای مسئول ، بحث و تبادل نظر گردید.
همچنین در این گردهمایی از کارگروه جستجو و نجات هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان مازندران که برای چهارمین سال متوالی به عنوان یکی از کارگروه‌های برتر در عرصه امداد و نجات کوهستان کشور انتخاب شده بود ،  تقدیر و قدردانی گردید.
آقایان داوود لشکری مسئول کارگروه جستجو و نجات هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان مازندران و  وحید ملکی از اعضای کارگروه مذکور در این گردهمایی شرکت داشتند.