دانلود کروکی مسیر های سنگنوردی

مسیر عقابها ، دیواره نمازکوه ، شاهان دشت  

گزارش گشایش غار اوفرو به همراه نقشه و اطلاعات فنی

گزارش گشایش غار اوفرو به همراه نقشه و اطلاعات فنی

    گشایش غار چاهی اوفرو در ارتفاعات جنگلی حدفاصل شهرستانهای نکا و بهشهر در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۷ با حضور غارنوردان…