گزارش گشایش غار اوفرو به همراه نقشه و اطلاعات فنی

گزارش گشایش غار اوفرو به همراه نقشه و اطلاعات فنی

    گشایش غار چاهی اوفرو در ارتفاعات جنگلی حدفاصل شهرستانهای نکا و بهشهر در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۷ با حضور غارنوردان…