ششمین همایش پویایی و ماندگاری جامعه کوهنوردی شرق استان مازندران به میزبانی هیات کوهنوردی شهرستان بهشهر در روستای یخکش با شعار انسجام و دوستی

ششمین همایش پویایی و ماندگاری جامعه کوهنوردی شرق استان مازندران به میزبانی هیات کوهنوردی شهرستان بهشهر و با حضور کوهنوردانی…

مراسم تجلیل از کوهنوردان فاتح ۳۱ قله مرتفع ۳۱ استان کشور (طرح ملی سیمرغ) – هیئت کوهنوردی و صعودهای وررزشی شهرستان بهشهر

مراسم تجلیل از کوهنوردان فاتح ۳۱ قله مرتفع ۳۱ استان کشور (طرح ملی سیمرغ) – هیئت کوهنوردی و صعودهای وررزشی شهرستان بهشهر

  مراسم تجلیل از فاتحان ۳۱ قله مرتفع ۳۱ استان کشور (طرح ملی سیمرغ)  آقایان سید مصطفی هاشمی‌نسب گرجی و…

پنجمین همایش پویایی و ماندگاری جامعه کوهنوردی شرق مازندران  به مناسبت روز اخلاق و مهرورزی در گرامیداشت هفته بسیج به میزبانی هیات بهشهر

پنجمین همایش پویایی و ماندگاری جامعه کوهنوردی شرق مازندران به مناسبت روز اخلاق و مهرورزی در گرامیداشت هفته بسیج به میزبانی هیات بهشهر

بمناسبت روز اخلاق و مهرورزی   (( گرامیداشت  هفته  بسیج )) پنجمین همایش پویایی و ماندگاری جامعه کوهنوردی شرق مازندران (صعود…