صعود مشترک باشگاه‌ها و کوهنوردان قائمشهر

صعود مشترک باشگاه‌ها و کوهنوردان قائمشهر

صعود مشترک باشگاه‌ها و کوهنوردان قائمشهر به قله سنگر با عنوان “صعود مسئولانه و کم اثر در کوهستانها به مناسبت…