گزارش کارگروه جستجو و نجات از عملکرد ستاد اطلاع رسانی و پیشگیری از حوادث کوهستان قله دماوند ، ۹ الی ۱۱ مرداد ۹۸ (هفته ششم)

هفته ای پر حادثه برای امدادگران دماوند چهارشنبه ۹۸/۵/۹ حضور در پناهگاه و شارژ مجدد تجهیزات دارویی حضور چند مصدوم…