بهسازی آبشار یخی اکاپل کلاردشت

بهسازی آبشار یخی اکاپل کلاردشت

?بهسازی آبشار یخی اکاپل کلاردشت با همت کوهنوردان کلاردشت و با هماهنگی کارگروه برف و یخ هیات کوهنوردی و صعودهای…

برگزاری کارگاه آشنایی و توان افزایی برف- ۲۵ و ۲۶ بهمن ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه آشنایی و توان افزایی برف- ۲۵ و ۲۶ بهمن ۱۳۹۷

کارگروه برف و یخ هیات کوهنوردی استان مازندران در این دوره ۲۰ نفر از کوهنوردان استان مازندران از شهرهای آمل،بابل،ساری،تنکابن…