تاریخچه صعود  به قلل منطقه تخت سلیمان و علم کوه – قسمت چهارم

تاریخچه صعود  به قلل منطقه تخت سلیمان و علم کوه – قسمت چهارم

تهیه و تنظیم :  عامر ازوجی   ۱۹-۴: سال ۱۳۴۶: در تاریخ دوازدهم مرداد اکیپ کوهنوردان ابرمرد برای مطالعه و صعود…

تاریخچه صعود به قلل منطقه تخت سلیمان و علم کوه – قسمت سوم

تاریخچه صعود به قلل منطقه تخت سلیمان و علم کوه – قسمت سوم

تهیه و تنظیم :  عامر ازوجی          ۱۳-۴:  سال ۱۳۳۷: در یازدهم مرداد ماه، نورایر میناسیان مربی…

تاریخچه صعود به قلل منطقه تخت سلیمان و علم کوه – قسمت دوم

تاریخچه صعود به قلل منطقه تخت سلیمان و علم کوه – قسمت دوم

تهیه و تنظیم:  عامر ازوجی ۸-۴: سال ۱۳۳۲: در اواخر تابستان گغام میناسیان به اتفاق برادرش نورایر ضمن صعود از…

تاریخچه صعود به قلل منطقه تخت سلیمان و علم کوه – قسمت اول

تاریخچه صعود به قلل منطقه تخت سلیمان و علم کوه – قسمت اول

تهیه و تنظیم:  عامر ازوجی              مقدمه: همانطور که می‌دانید قله علم کوه در مجموعه…