پرویز مشهدی

پرویز مشهدی

پرویز مشهدی در سال  ۱۳۳۳ در تنکابن متولد شد . پرویز مشهدی را می توان از بنیان گذاران کوهنوردی نوین…

پوراندخت بوذری

پوراندخت بوذری

شادروان پوراندخت بوذری در سال ۱۳۳۵ در کلاردشت متولد شد . کوه نوردی را از سال ۵۹ آغاز نمود. ازکوهنوردان…

رسول نقوی

رسول نقوی

رسول نقوی ۱۱ بهمن ماه سال ۱۳۳۰در رودبارک متولد شد.بنا به شغل پدرش معروف به مش صفر که از اولین…